Sözleşme İmzalama Koşulları ve Sözleşme Evrakları


KİK'e tabi olan kurumların sözleşmeleri yine belli kurallar çerçevesinde ve bazı evraklara göre imzalanmaktadır. Gerekli şartları eksiksiz yerine getirmeniz gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir ve son tarihe kadar sözleşme imzalanması gerekmetkedir.

Buna göre;

İhaleyi yapan kurumdan Sözleşmeye Davet yazısı tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren (postaya verildiği günden itibaren 7'inci gün tebliğ tarihi sayılmaktadır.İadeli taahhütlü gönderilen evraklarda evrakın tarafınıza teslim edildiği tarih tebliğ tarihi olarak sayılmaktadır. Şayet ihaleye girerken teklif mektubunuzda faks veya e-mail ile tebliği kabul etti iseniz de bu şekilde yapılan tebliğlerin tarihi sözleşme tarihinin başlangıcı sayılacaktır) 10 gün içerisinde sözleşme imza edilmesi gerekmetkedir.
Sözleşme yapılabilmesi için sözleşme bedelinin %6'sı kadar Kesin Teminat verilmesi gerekmektedir. Yoğun olarak tercih edilen teminat verme şekli banka teminat mektuplarıdır. Kesin Teminat mektubunun tarihini hesaplarken ihalenin sözleşme teslim süresi, muayene süresi, kabul süresi ve fatura süresi ortalama olarak hesaplanır. Bu tarihin üzerine ihalenin garanti süresi eklendir ve kesin teminat mektubu bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Ayrıca sözleşme için 4734 sayılı kanunun 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasının a,b,c,d,e ve g bentlerinden belirtilen durumlarda olmadığına dair evraklarda verilmek zorundadır.
Aşağıda bu maddeler ve karşılığı gelen evraklar belirtilmiştir.


a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.

Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzer bir durumda olan.

Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.

İnternetten alınabilmektedir. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan.

İnternetten alınabilmektedir. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.

Şirket yönetim kurulunun veya limited şirketlerde şirket ortaklarının sabıka kayıt belgeleri. İhale tarihi itibariyle geçerliliği olmalıdır.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olan.

Ticaret odasından dilekçe ile alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

Ayrıca sözleşme vekaleten imzalanıyorsa Sözleşme İmzalamaya yetkili olunduğuna dair vekaletname, vekil kişinin imza beyannamesi gerekmektedir. Bazı kurumlar bu kişilerinde sabıka kayıt belgelerini istemektedirler. Bu durumda sabıka kayıt belgeleri de verilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder